XI FORUM ETYCZNE
Etyka i ekologia - wspólne wartości
Kraków

dni
godzin
minut
sekund

pozostało do rozpoczęcia konferecji

O forum

Go to Historia

Historia

Fora Etyczne organizowane są w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie od 2005 roku. Dotychczas Fora Etyczne miały charakter krajowy (Ogólnopolskie Forum Etyczne – OFE), albo międzynarodowy (Międzynarodowe Forum Etyczne – MFE). Po każdej Konferencji wydawana jest książka.

Go to Idea

Idea

Ich pomysłodawczynią i główną organizatorką jest dr hab. Dorota Probucka, prof. UP, kierowniczka Katedry Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji w Instytucie Filozofii i Socjologii UP, redaktor naczelna czasopisma „Edukacja Etyczna”. Fora Etyczne zostały pomyślane jako kontynuacja Sympozjów Etycznych organizowanych przez Katedrę Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku.

Go to Cel

Cel

Celem Forum Etycznego jest integracja etyków w Polsce, wspieranie i upowszechnianie badań z zakresu etyki oraz inicjowanie dyskusji dotyczących współczesnych problemów moralnych.

Go to Publikacje

Publikacje

Dotychczas ukazały się następujące publikacje: „Etyka i polityka”, red. Dorota Probucka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005. „Etyka wobec sytuacji granicznych”, red. Dorota Probucka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007. Czy sprawiedliwość jest możliwa?”, red. Dorota Probucka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008. „Prawda w życiu moralnym i duchowym”, red. Dorota Probucka, Instytut Wydawniczy Maximum, Kraków 2009. „Dobro wspólne”, red. Dorota Probucka, Wyd. Naukowe UP w Krakowie, 2010. „Etyka i sens życia”, red. Dorota Probucka, Wyd. Naukowe UP w Krakowie, 2011. „Etyka a zło”, red. Dorota Probucka, Wyd. Naukowe UP w Krakowie, 2013. „Etyka i dobro”, red. Dorota Probucka, Wyd. Naukowe UP w Krakowie, 2015.

Serdecznie zapraszamy do Krakowa na XI Forum Etyczne
pod tytułem przewodnim:
ETYKA I EKOLOGIA - WSPÓLNE WARTOŚCI

Komitet Organizacyjny

dr hab. Dorota Probucka prof. UP

Przewodnicząca Komitetu

dr hab. Marcin Urbaniak

Sekretarz

dr Dariusz Dąbek

Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha

Dr Mateusz Szast

Aktualności

Etyka i ekologia - wspólne wartości

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania wystąpień podczas Forum.
Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 marca 2020 roku.
Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 400 zł.
Uczestnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie.

Organizatorzy planują wydanie książki pod tym samym tytułem.